Online ekonomický softvér Profit365 je produktom slovenskej spoločnosti Finecon Technologies s.r.o., ktorá má skúsenosti s vývojom účtovných a podnikových systémov od roku 1994 . Ako každá moderná spoločnosť aj Profit365 sa prispôsobuje potrebám zákazníkov, trendom v oblasti technológii a efektívnej práce s ekonomickým systémom.